Candlelight Divine Liturgy, Սուրբ ծննդյան Ճրագալույցի Սբ.Պատարագ եւ տՆօրհնէք (16:30)

Jerakalouys

Candlelight Divine Liturgy,

Սուրբ ծննդյան Ճրագալույցի Սբ.Պատարագ

Eve of Feast of the Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus Christ, Candlelight (Lucernarium) Divine Liturgy
As according to the Church the day is changed at 17:00 p.m., after the evening service, the feast of the Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus Christ starts on the eve, in the evening of January 5, and is continued after the midnight, on January 6. On the eve a solemn Candlelight Divine Liturgy is celebrated. Following the conclusion of the Liturgy, the assembled faithful take lit candles and lamps home symbolizing the divine light and the blessing of the Church. Lighting lamps symbolizes the light of the Bethlehem Star which guided the way of the magi to the baby Christ.

Սուրբ ծննդյան Ճրագալույցի Սբ.Պատարագ
Ճրագալույցի Ս. Պատարագ տարին ընդամենը 2 անգամ է մատուցվում` Սբ. Ծննդյան և Սբ. Հարության տոներին: Ըստ Հայ Եկեղեցու՝ Սբ. Ծննդյանը նախորդող մեկ շաբաթը պահոց շրջան է: Դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ի երեկո մարդիկ պահք են պահում: Այդ ընթացքում օգտագործվում է բացառապես բուսական ծագում ունեցող սնունդ: Սուրբ ծննդյան տոնն սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան և շարունակվում կեսգիշերից հետո:
Հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Ճրագալույց Աստվածահայտնության և մատուցվում Սբ.Պատարագ: Ճրագալույց նշանակում է ճրագ՝ մոմ, վառել (լուցանել): Այդ օրը երեկոյան, մարդիկ եկեղեցում վառած ճրագներն իրենց հետ տուն են տանում: Այն խորհրդանշում է աստվածային լույս, եկեղեցու օրհնություն: Ճրագալույցը խորհրդանշում է նաև բեթղեհեմյան աստղի լույսը, որն առաջնորդեց մոգերին դեպի Հիսուս Մանուկը:

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 5th January 2022
4:30 pm - 7:00 pm

Location
St. Yeghiche Armenian Church

Categories No Categories


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *